Διακήρυξη επαναληπτικου  ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Όρμου Αθηνιού Θήρας και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Κ.Ζ SEA DIAMOND με δαπάνες των κατά το α. 2 ν. 2881/2001 υπόχρεων προσώπων

Announcement of open tender for lifting, removal out of Athinio Bay Thira and legal disposal of cruise ship SEA DIAMOND wreck at the expense of a. 2 Law 2881/2001 persons

Βρείτε το κείμενο της διακήρυξης εδώ

Please read the tender here

image_printΕκτύπωση: