Διαγωνισμοί

/Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί2019-05-06T12:53:26+02:00
0919/11

Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Όρμου Αθηνιού Θήρας και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Κ.Ζ SEA DIAMOND με δαπάνες των κατά το α. 2 ν. 2881/2001 υπόχρεων προσώπων

09/11/2019, 14:15|

Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Όρμου Αθηνιού Θήρας και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Κ.Ζ SEA DIAMOND με δαπάνες των κατά το α. 2 ν. 2881/2001 υπόχρεων προσώπων. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της διακήρυξης εδώ

0919/10

Διακήρυξη 09/2019 ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά και νόμιμη τελική διάθεση του M/V IONIAN SKY σημαίας Κύπρου

09/10/2019, 15:26|

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων προκηρύσσει την 04/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά και νόμιμη τελική διάθεση του M/V IONIAN SKY σημαίας Κύπρου, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων στο λιμένα Πειραιά.   Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση και την αναλυτική Διακήρυξη 09/2019 με τους όρους του διαγωνισμού.

2019/09

Διακήρυξη 08/2019 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά ναυαγίων περιοχής αρμοδιότητας ΔΑΛ

20/09/2019, 16:46|

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων προκηρύσσει την 30/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά ναυαγίων που βρίσκονται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων στο λιμένα Πειραιά.   Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση και την αναλυτική Διακήρυξη 08/2019 με τους όρους του διαγωνισμού

0619/09

Διακήρυξη 07/2019 ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά και νόμιμη τελική διάθεση Ε/Γ – Τ/Ρ σκαφών [ξύλινα ιστιοφόρα] με την επωνυμία “ΗΒ1” (ΝΠ 10859) και “ΗΒ2”(ΝΠ 11039)

06/09/2019, 13:08|

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων προκηρύσσει την 18/09/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά και νόμιμη τελική διάθεση των κάτωθι ναυαγίων: Ε/Γ – Τ/Ρ σκάφη [ξύλινα ιστιοφόρα] με επωνυμία “ΗΒ1” (ΝΠ 10859) και “ΗΒ2”(ΝΠ 11039), τα οποία βρίσκονται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της ΔΑΛ στο λιμένα Πειραιά [περιοχή Τύμβου Σαλαμινομάχων]. Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση και την αναλυτική Διακήρυξη [...]

2019/06

Διακήρυξη 06/2019 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά 8 ναυαγίων περιοχής αρμοδιότητας ΔΑΛ

20/06/2019, 23:33|

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων προκηρύσσει την 15/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά 8 ναυαγίων που βρίσκονται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων στο λιμένα Πειραιά.   Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση και την αναλυτική Διακήρυξη 06/2019 με τους όρους του διαγωνισμού

0119/06

Διακήρυξη 05/2019 ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά, ναυαγίων περιοχής αρμοδιότητας της ΔΑΛ

01/06/2019, 15:50|

Κατόπιν χθεσινής αυτοψίας (31/5/2019), που διενήργησε η ΔΑΛ στη Σαλαμίνα, διαπιστώθηκε η αυξημένη επικινδυνότητα του Δ/Ξ ΑΛ ΠΕΤΡΟΙΛ, το οποίο έχει πλέον ημιβυθιστεί έμφορτο μαζούτ, ενώ, επίσης, διαπιστώθηκε ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από το εγκαταλελειμμένο Ε/Γ-Υ/Γ ΤΑΡΤΙ. Προκειμένου τα προαναφερόμενα ναυάγια -καθώς και επιπρόσθετα επτά (07) ομοίως επικίνδυνα ναυάγια που βρίσκονται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της ΔΑΛ στο λιμένα Πειραιά. να ανελκυσθούν, απομακρυνθούν από την περιοχή αυτή και τελικώς εκποιηθούν, [...]