Η Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2016, ως αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύουσα αρχή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σε αυτά τα λίγα χρόνια λειτουργίας της, η Δημόσια Αρχή Λιμένων, με συντονισμένο πρόγραμμα και συνεχή δράση, έχει καταφέρει πραγματικά πολλά στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου της που είναι η διενέργεια αυτοψίας, ανέλκυσης και απομάκρυνσης ναυαγίων, ελλιμενισμένων κα ακινητοποιημένων πλοίων στην περιοχή του λιμένα Πειραιά.

Με κεντρικό άξονα τις αρχές της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, η Δημόσια Αρχή Λιμένων Πειραιά εργάζεται με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στους παραλιμένιους Δήμους, με σεβασμό στον άνθρωπο και Έλληνα πολίτη.

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων στην βραχυπρόθεσμη πορεία της έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του λιμένα Πειραιά, με όραμα την ανάδειξή του σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό λιμάνι του 21ου αιώνα. Ένα λιμάνι με τόσο σημαντική στρατηγική, γεωγραφική και γεωπολιτική θέση, σταυροδρόμι τριών ηπείρων και βασική πύλη εισόδου στην Ευρώπη, το πρώτο λιμάνι της χώρας μας και ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, η Δημόσια Αρχή αξιολογεί την ζωτική του σημασία για την τοπική ανάπτυξη και την εθνική οικονομία, γι’ αυτό και εργάζεται για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του.

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων Πειραιά οραματίζεται ένα εξυγιασμένο και ενεργό λιμάνι!

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αξιοποιεί ευκαιρίες, διαμορφώνει συνθήκες, συνάπτει συνεργασίες με όλους τις αρμόδιες αρχές και φορείς, στα πλαίσια πάντα των νόμιμων ρυθμίσεων και διαδικασιών που ρυθμίζουν τα σχετικά θέματα της κατηγορίας.

Κυρίως όμως η Δημόσια Αρχή Λιμένων ενεργεί!
Με στόχους και προγραμματισμό!
Με συνέπεια και συνέχεια!
Με ορατά αποτελέσματα, στη διάθεση κάθε Έλληνα πολίτη και κάθε αρμόδιας υπεύθυνης, ρυθμιστικής Αρχής.