Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν μπορούν να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από το σύνολο των κατά νόμω αδειών και δικαιολογητικών στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dal.gram@yna.gov.gr