Διαγωνισμοί

/Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί2019-05-06T12:53:26+02:00
3019/12

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση και νόμιμη τελική διάθεση εκτός Λιμένα Πειραιά Ε/Γ KALLI P Σημαίας Μάλτας, ΙΜΟ 9127643

30/12/2019, 11:30|

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση και νόμιμη τελική διάθεση εκτός Λιμένα Πειραιά Ε/Γ KALLI P Σημαίας Μάλτας, ΙΜΟ 9127643 εδώ

1619/12

Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά, ναυαγίου φορτηγίδας ΑΛΙΚΗ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 05 περιοχής αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων

16/12/2019, 23:54|

Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά, ναυαγίου φορτηγίδας ΑΛΙΚΗ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 05 περιοχής αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων εδώ

1619/12

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά και νόμιμη τελική διάθεση Ε/Γ KALLI P Σημαίας Μάλτας, ΙΜΟ 9127643

16/12/2019, 22:55|

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά και νόμιμη τελική διάθεση Ε/Γ KALLI P Σημαίας Μάλτας, ΙΜΟ 9127643 εδώ

0919/12

Διακήρυξη επαναληπτικου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Όρμου Αθηνιού Θήρας και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Κ.Ζ SEA DIAMOND με δαπάνες των κατά το α. 2 ν. 2881/2001 υπόχρεων προσώπων

09/12/2019, 21:14|

Διακήρυξη επαναληπτικου  ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Όρμου Αθηνιού Θήρας και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Κ.Ζ SEA DIAMOND με δαπάνες των κατά το α. 2 ν. 2881/2001 υπόχρεων προσώπων Announcement of open tender for lifting, removal out of Athinio Bay Thira and legal disposal of cruise ship SEA DIAMOND wreck at the expense of a. 2 Law 2881/2001 persons Βρείτε το κείμενο της διακήρυξης εδώ Please read [...]